The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok


"Az EMF szakrális jellege" (The Sacred Attributes of EMF)

Élő Kryon közvetítés
Sedona, Arizona
2008, június 19.
közvetítő: Lee Carroll

Erre az élő közvetítésre a nemzetközi EMF konferencia keretében került sor, Sedona-ban, 2008 június 19.

Üdvözöllek kedveseim. Kryon vagyok, a mágneses szolgálattól.

A jelenlévők szíve nyitott, bár a hitnek és kétségnek különféle árnyalatai vannak jelen, amely helyénvaló, és nem különbözik attól, amit az emberiség többségénél jelenleg található. Ahogy beszélek változik a helység energiája. Vannak olyanok itt, akik még mindig fontolgatják, hogy élő közvetítés lehet-e valóságos és igaz? Sokan közületek már a meg tudják különböztetni ezeket a dolgokat. Ezzel el is kezdem az üzenet átadását a megkülönböztető képességetekre támaszkodva, mert szükség lesz arra.

Érezzétek az energiát, ahogy a segítők beáramlanak a támogatásotokra. Azokhoz szólok most, akik felismerték az ajándékot… a nyitott szív ajándékát. Ők azok, akik készen állnak az emberiség előtt álló váltás elősegítésére. Ez a tudatenergiátokról szól, amelynek a megkülönböztető képesség is része. Olyanokkal ülök itt szemben, akik látják a színpadon a színeket. Olyanokkal ülök itt szemben, akik látják a partnerem (Lee) balján az energia alakzatot. Ritkán beszélek erről, de most, ebben a körben ez helyénvaló.

Mindaz, ami most következik, pontos és igaz. Most néhány utasítást fogok adni nektek. Figyeljetek rám: ez az üzenet írásban is rögzítve lesz. Figyeljetek: ez az üzenet utat fog törni magának az EMF Balancing Technique (Kiegyenlítő Technika) tankönyveibe. Ennek Peggy Phoenix Dubro, a tanár, majd megtalálja a módját. Az üzenet különösen az „EMFre vonatkozó hiteles tanácsokat” veszi sorra, amelyek nem EMF forrásból származnak. Partnerem nem EMF tanár, és nem részesült EMF kezelésben vagy képzésben sem. Az EMF információ viszont ugyanabból a forrásból származik, mint Kryon. Több, mint intuíció. Egyenesen a Szellemtől ered a kifejlődése.

Metaforával kezdjük. Sokan hallottatok a lézer fényről, amely szinkronikus fény, azaz teljesen egy irányba halad és a hatása teljesen összefogott,egybeesik. Nincs szóródás, ahogy halad az időben. Annyira szinkronikus, hogy egy tollhegy méretű fénypont ezer és ezer mérföld után még mindig tollhegy nagyságú marad. A tisztaságának és az összefogottságának köszönhető ez a minőség. Ha a holdra küldenétek egy lézer sugarat, szinte változatlan méretben érne oda. A tálvosággal, ha semmi sem áll útjába, alig terjed szét és nem szóródik.

Gondoljunk most az EMF technikára, mint lézer sugárra. Jön a forrásából, amely a Szellem,egy tiszta csatornán keresztül, és ez Peggy, a tanár. Ez a fény szóródás (diffúzió) nélkül kerül átadásra a tanároknak. Így hát az átadás végső állomásán, a kliens is ugyanabban az összefogottságban kapja azt meg, ahogy azt Peggy, a tanár kifejlesztette.

Tanítási lépcsőknél, amit itt említettem, potenciális szóródással lehet számolni, éppen ezért van itt hangsúly a pontos, körültekintő átadásra. Errős szól a nagymértékű integritásra törekvés az információk átadásánál. Ezért igényel ennyi időt is: megőrizni a tisztaságot szóródásmentességet és koncentráltságot. Íly módon az individuális egyének pontosan úgy kapják azt, ahogy a kifejlesztéshez érkezett.

Szeretnék Peggyről, mint tanárról szólni: talán ő maga szégyenkezni fog emiatt, hiszen ő soha nem mondaná ezeket nektek. Évekbe telt, amíg megtisztult a tudata. Mindig csak annyit kapott a Szellemtől, amennyit be tudott fogadni. Más szóval, ismerjük a tolerancia szintjét. Az általa megtapasztalt nehézségekre van egy kifejezés : “Vas formálja a vasat (iron sharpens iron).” A kovács, aki vaskalapáccsal üti a vasat, formálja, élesíti azt, miközben üti. Aki kést akar élesíteni, vasat használ. Azaz a kifejezés, hogy vas élesíti a vasat (iron sharpens iron) úgy is értendő, hogy kés élesíti a kést.

Peggyt választották tiszta csatornául. Ő lett kiválasztva ezekre az élményekre, és arra, hogy amikor ti készen lettetek ennek a munkának a fogadására, ő már jól ki legyen élesítve. Fgyeljetek: ez a prófétává válás folyamata. Ez nem történik meg egyik pillanatról a másikra. Valaki nem kap üzenetet Istentől egyik percről a másikra. Élő közvetítés ugyanis megkívánja a közvetítő tisztaságát, máskülönben az üzenetben szóródás (diffúzió) lesz. Akkor hát elkezdem rövid tanításomat az EMFről .

A JÖVŐRE vonatkozóan: Értsétek meg, hogy ez a munka szakrális úton érkezett,ahogy a holisztikus írások mindig is érkeznek és érkeztek a földre. Az információit, tehát, a szentírásokhoz hasonlóan kívánatos kezelni. Tisztejétek a folyamatot, amelyre szükség volt a kifejlesztésére, és ne változtassatok a szavain, mert azok szent energiát hordoznak ugyanabból a forrásból, ahonnan ez az üzenet jön.

Tudjátok, hogy eljön az idő, amikor valamennyien elhunytok. És ez most nem szomorúságról , hanem puszta realitásról szól. Az emberi lények nem élnek túl hosszú ideig, és ez Peggyre, a tanárra is vonatkozik. Itt következik az eltávozása utáni időre vonatkozó utasítás: Senki ne tegyen ehhez a munkához semmit az ő távozása után. Könnyü lenne majd azt mondani az embereknek : “Hát,ő már nincs velünk, én viszont sok mindenről tudok,tőle tanultam, és így ettem tanár, én folytatni fogom a munkáját.” Ez nem helyes így. Ne adjatok semmit a munkájához az ő távozása után. Más munkák más szintet képviselnek itt, a földön, a gondviselés új síkjain. Az ő tanítása önállóan fog állni és teljes lesz, ahogy Peggy, a tanár bevégzi. Ezért kell ezeket a szavakat olvasni és publikálni. Mert el fog jönni az idő, amikor lesznek, akik éppen ezt kívánják majd tenni – hozzáadni az ő munkájához. A Szellem utasítása erre vonatkozóan világos: ne legyen hozzáadás.

EMF KEZELŐKHÖZ: Van utasításom az EMF kezelőkhöz is… nem sok, de igen alapvető. Ezt az üzenetet hallani, olvasni kell. Itt az idő, hogy beszéljünk az EMF munkáról.

A lézer tiszta. Szóródás-, diffúzió-mentes, ahogy halad előre. Emberi lények ne változtassanak tanításokon (leckéken) Amikor történelmi szentírást olvasol,nem mondod magadnak: “Hát, ez nincs megfelelően megfogalmazva, majd én jobbítok rajta”? Átírnád-e kedved szerint Ábrahám szavait, vagy,ami még rosszabb, a saját munkádként? Adott egy próféta, aki 175 évig élt. Átrendeznéd-e a szavait, hogy neked jobban tetsszenek? Nem. Istentől származó szent szavaknak tekintenéd őket. Ez történelem. Ne változtass rajta. Az idő elérkezett, hogy Peggy, a steward tanításait is így kezeljétek. Ne engedjétek, hogy emberi lény hozzáadjon ahhoz, amit ő véghezvitt, mert az szóródást (diffúziót) idéz elő a lézerben. Ez nagyon fontos.

Sokan kaptok jó üzeneteket a Szellemtől. Az emberiség készen áll a mai tudatenergiában arra, hogy üzeneteket fogadjon a Szellemtől. A jövőben lesznek olyanok, akik a Szellemtől kapott üzenetben az EMF munka megváltoztatására vélnek felhívást kapni. Ezért álljon most itt az első Axióma1… első Hiteles Tanácsom (Admonition): 2: Isten soha – de soha- nem ad itt a földön élő embernek az EMF munka megváltoztatására vonatkozó üzenetet. Szóval, ha olvasod ezeket a szavakat, és te leszel az,aki ilyen üzenetet kap, értelmezd másként azt. Túlontúl sokáig tartott ezt a lézert kifejleszteni ahhoz, hogy te megváltoztathasd. Vagyis tekintsd az EMF-et szakrális alapítványnak. Ez volt az első kezelői axióma.

Itt következik a második Hiteles Tanács (Admonition) kezelőknek: ne kombináld össze ezt a munkát semmi mással. Amennyiben más munkát is kész vagy tanítani, tedd azt ettől elkülönítve. Néha emberek azt képzelik, hogy remek ötlet a jót a jóval kombinálni. Valóban lehetséges, hogy valaki más tevékenységgel is igen elkötelezett. Ilyenkor arra gondolhat: “miért ne kombinálnám össze a két dolgot, úgy még erőteljesebb lesz” Nem lesz még erőteljesebb. Az ugyanis diffúziót okoz a lézerben, értitek már? Alkalmazzátok az energia-eljárásokat külön-külön. Ne keverjétek, kombináljátok az energiákat, a még jobb hatás érdekében. Nem fog bekövetkezni. Nincs avval semmi baj, ha valaki többféle energia-technikát, vagy gyógyító eljárást alkalmaz, vagy tanít. Csak tiszteljétek mindegyiknek a szakrális kifejlődési módját. Vannak ugyanis más szakrális energia-munkák is. Semmilyen körülmények között ne kombináljátok össze őket, mert mindegyik olyan, mint a lézer.

A harmadik Hiteles Tanácsom (Admonition) keménynek tűnhet, de el kell hangzania, nem annyira az itt ülőknek, mint azoknak, akik a jövőben hallgatni vagy olvasni fogják ezt az utasítást. Minden ember szabadon választhatja, amit gondolni akar, a Szellem ezt mindenkor tiszteletben tartja. Ha bármikor úgy gondoljátok, hogy ez a technika nem helyes vagy nem megfelelő már a számotokra, vagy a személyes utatokon kérdésessé válik, hogy akarjátok-e továbbra is alkalmazni, egyszerűen csak hagyjátok abba! Hagyjatok abba mindent vele kapcsolatban. Mivel a technika igen hathatós, az integritásának a megzavarása káros hatással lehet emberekre. Ha már nem hiszel benne, ne tanítsd tovább. Ne használd tovább, diffúziót okozva az érintettek számára. Haladj tovább az utadon, beszélj arról, ami működik a számodra, és ne arról, ami nem. Ezzel kifejezed a tiszteletedet az EMF technika, és azok iránt, akik hisznek benne.

Most pedig következzék egy üzenet (Admonition) az itt ülők, főleg pedig a jelenlévő próféta (Peggy – ford) számára. Ennek is el kell hangzania. Ahogy már említettem, ez a munka szent. Nincs egyetlen olyan ember a földön, aki kárt tud tenni benne. Ha tízezerszer erősebbek lennétek, akkor sem. Nézzétek a próféták szavait, és hogy mennyi ideig tart a hatásuk a földön. Az igazság ugyanis igazság. Amikor fényt sugárzol egy sötét szobába,nem számit, hogy hányan tagadják a fény létét, az nem változtat azon a tényen, hogy a teljes szoba felderül. Olyan ez, mint Isten szeretete; mindenki szívében ott ragyog, mindentől függetlenül. Vannak olyanok, akik kampányt vezetnek Isten szeretete ellen, ők azok, akik nem látják a szoba felderülését a fény hatására, ez azonban nem változtat Isten szeretetén, sem a szoba fényén. Nincs olyan ember, aki kárt tud tenni az EMF munkában. Talán tűnhet úgy, hogy ez lehetséges, de nem. A tisztasága beragyogja a sötétséget, és a fénye tagadhatatlan.

Végül pedig ezt mondom: ha valaki olvasva ezt az üzenetet, nem érzi úgy, hogy engedelmeskedjen; úgy érzi, hogy Istentől olyan üzenetet kapott, hogy változtatnia lehet ezen a munkán, álljon itt a következő utasítás (Adomonition): ha a változtatást választod, tölts legalább tíz évet vas élesít vasat (iron sharpening iron) folyamatban, mielőtt bárhol is kinyitnád a könyvedet mások tanítási szándékával. Szent tanítás ugyanis tiszta tanárt igényel, és ezek az üzenetek szentek, hosszú ideig tartott a kifejlesztésük. Gyakorta profétára van szükség ilyen kifejlesztéshez, az pedig nem laza vagy rövid tanulási folyamat eredménye. Az idő múlásával felismeritek a most elhangzottak bölcsességét, és nem fogtok változtatni Peggy munkáján.

Ezek voltak hát az utasítások, tanácsok (Admonition), amelyeket az EMF Technika szakrális jellegével kapcsolatban át kívántam adni nektek. Őrizze meg ez az üzenet az eredeti formáját, ami változtatást az átírás megkíván, azt magam fogom kezdeményezni az erre kizárólag alkalmas a partnerem (Lee – ford) segítségével aki ezt az üzenetet is közvetíti. Ez most megtörtént, ezzel ez az üzenet teljes.

Ez az üzenet teljes (It is complete).

Ez az üzenet teljes (It is complete).

Ez az üzenet teljes (It is complete).

Ezeknek a szavaknak kellett most elhangzani. A szeretet energiából ez az üzenet…olyan üzenet, amely hosszú időre vonatkozik Ez az üzenet maga is szent.Ne változtassatok rajta. Áldottak azok az emberek, akik itt vannak, hogy személyesen hallják, ők ugyanis nem felejtik el. Ma itt a Szellem tiszteletét fejezte ki és megmosta a lábatokat.

És ez így van (And so it is).

KRYON

1. Axióma:
Állítás vagy propozíció, hogy amire vonatkozik, azt elfogadják, akceptálják, vagy ön-evidensen igaznak tekintsenek.
2. Admonition:
Hiteles Tanács (Authoritative counsel).