The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga voor Het Lattice, Reflections, The Waves


Wereldwijde Lijst van EMF Balancing Technique® Praktijkbeoefenaars

Lees alsjeblieft de informatie over de EMF sessies voordat je contact opneemt met een EMF praktijkbeoefenaar.

Wat is een EMF Praktijkbeoefenaar?

ERKENDE PRAKTIJKBEOEFENAARS

Erkend Praktijkbeoefenaar Fasen I-IV – heeft een 6-daagse training afgerond om de grondbeginselen van de eerste vier fasen (I-IV) van de techniek te leren, gevolgd door een uitgebreide stage onder begeleiding van een Supervisie Leraar. Tijdens deze stage heeft hij de vaardigheden in het uitvoeren van de eerste vier fasen van de techniek gedemonstreerd evenals het begrip van de onderliggende principes van de techniek.

Erkend “Meester in Wording” Praktijkbeoefenaar Fasen V-VIII – heeft een 6-daagse training afgerond om de grondbeginselen van de tweede vier fasen (V-VIII) van de techniek te leren, gevolgd door een stage onder begeleiding van een Supervisie Leraar / “Meesters in Wording” Leraar.

Erkend Praktijkbeoefenaar Fasen IX-XII – heeft ook een 6-daagse training afgerond met de grondlegger Peggy Phoenix Dubro om de grondbeginselen van de Fasen IX-XII van de techniek te leren.

Erkend Fase XIII Praktijkbeoefenaar – is erkend in alle 13 fasen van de techniek

Alle praktijkbeoefenaars die op deze lijst voorkomen zijn bevoegd verklaard door de EEI om de techniek beroepsmatig uit te oefenen. Als jouw EMF praktijkbeoefenaar niet voorkomt op deze lijst en je wilt zijn bevoegdheid verifiëren, e-mail je vraag dan alsjeblieft naar: elan@thebalancingwork.com

Als je graag een EMF Balancing Technique praktijkbeoefenaar wilt worden, neem dan alsjeblieft contact op met een EMF leraar in jouw omgeving, waarvoor je onze Leraren Lijst of het Lesrooster Trainingen kunt raadplegen.

Bekijk de EMF Balancing Technique Wereldwijde Lijst van Erkend Praktijkbeoefenaars