The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Võre jooga, Peegeldused, The Waves


EMF Balancing Technique®‘i üleilmne praktikute loend

Enne EMF-i praktikuga ühendusse astumist palun tutvu teemaga EMF-i seansid.

Mida tähendab sõnaühend “EMF-i praktik”?

AKREDITEERITUD PRAKTIKUD

Faaside I-IV akrediteeritud praktik – on läbinud 6-päevase koolituse omandamaks tehnika nelja esimese faasi (I-IV) baasteadmised, millele on järgnenud laiaulatuslik internatuur superviisorõpetaja juhendamisel. Internuuri kestel on nad demonstreerinud tehnika nelja esimese faasi teostamise professionaalsust ja tehnika teostamise aluseks olevate põhimõtete mõistmist.

Faaside V-VIII akrediteeritud „Meister praktikas“ praktik – on läbinud 6-päevase koolituse omandamaks tehnika teise nelja faasi (V-VIII) baasteadmised, millele on järgnenud laiaulatuslik internatuur superviisorõpetaja/ “Meistrite praktikas“ õpetaja juhendamisel.

Faaside IX-XII akrediteeritud praktik – on samuti lõpetanud tehnika väljatöötaja, Peggy Phoenix Dubro 6-päevase koolituse ja omandanud faaside IX-XII põhialused.

Faasi XIII akrediteeritud praktik – akrediteeritakse tehnika kõigi 13 faasi käigus.

Kõik selles loendis olevad praktikud on EEI poolt litsenseeritud seda tehnikat praktiseerima. Kui Sinu EMF-i praktikut selles nimistus ei ole ja Sa soovid saada kinnitust tema litsenseeritud staatuse kohta, saada palun oma järelepärimine e-posti aadressil: elan@thebalancingwork.com

Kui Sinu sooviks on saada EMF Balancing Technique‘i praktikuks, võta palun ühendust mõne oma piirkonna EMF-i õpetajaga, olgu siis kas meie Õpetajate loendi või Koolituste ajakavade kaudu.

Vaatan EMF Balancing Technique’i üleilmset akrediteeritud praktikute loendit