The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


רשימת מטפלים עולמית ב- EMF Balancing Technique

לפני יצירת קשר עם מטפל ב-EMF אנא קראו אודות המפגשים הטיפוליים ב EMF.

מיהו מטפל ב-EMF ?

ישנם ארבעה סוגים של מטפלים ב EMF:

מטפל מומחה לשלבים I-IV – סיים הכשרה בת 6 ימים בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים הראשונים (I-IV) של הטכניקה, ולאחר עבר התמחות מקיפה ונרחבת בהדרכתו של מורה מדריך. במהלך ההתמחות, המטפל הדגים מיומנות בביצועם של ארבעת השלבים הראשונים של הטכניקה, ובהבנת העקרונות המנחים של ביצוע הטכניקה. מטפל מומחה רשאי להפוך גם למטפל מומחה “מאסטר בתרגול” לשלבים V-VIII.

מטפל מומחה ‘מאסטר בתרגול’” לשלבים V-VIII – סיים הכשרה בת 6 ימים בה למד את העקרונות הבסיסיים של ארבעת השלבים הנוספים (V-VIII) של הטכניקה, ולאחר עבר התמחות מקיפה ונרחבת בהדרכתו של מורה מדריך / ‘מאסטר בתרגול’. במהלך ההתמחות, המטפל הדגים מיומנות בביצועם של ארבעת השלבים הנוספים של הטכניקה, ובהבנת העקרונות המנחים של ביצוע הטכניקה.

כל המטפלים המופיעים במדריך זה מורשים על ידי EEI לעבוד בטכניקה. אם מטפל ה EMF שלכם אינו מופיע במדריך והייתם רוצים לברר את רשיונו ומעמדו, אנא שלחו את בקשתכם ל elan@thebalancingwork.com

אם ברצונכם ךהפוך למטפלים ב EMF Balancing Technique, אנא צרו קשר עם מורה באזורכם, באמצעות שימוש במדריך המורים שלנו או באמצעות מועדי כיתות ההכשרות.

לצפיה ברשימה עולמית של מטפלים מומחים ב- EMF Balancing Techniqueמפגשים טיפוליים