The Balancing Work logo - click for Home Page

EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves


EMF Balancing Technique® praktizētāju Vispasaules saraksts

Pirms izvēlēties EMF praktizētāju, lūdzu, iepazīstieties ar EMF seansu aprakstu.

Kas ir EMF praktizētājs?

AKREDITĒTS PRAKTIZĒTĀJS

I-IV fāzes akreditēts praktizētājs – beidzis 6 dienu mācību kursu, kura laikā apguvis pirmo četru fāžu (I-IV) prakses pamatus, kam seko stažēšanās periods virsskolotāja vadībā. Stažēšanās laikā tiek demonstrēta prasme praktizēt pirmo četru fāžu tehniku, kā arī sapratne par tehnikas izpildes principiem.

V-VIII fāzes akreditēts praktizētājs – “Prakses meistars” – beidzis 6 dienu mācību kursu, kura laikā apguvis nākošo četru fāžu (V-VIII) prakses pamatus, kam seko intensīva stažēšanās virsskolotāja / skolotāja “Prakses meistara” vadībā.

IX-XII fāzes akreditēts praktizētājs – beidzis 6 dienu mācību kursu tehnikas autores Pegijas Fēniksas Dubro vadībā, kura laikā apguvis IX–XII fāzes prakses pamatus.

XIII fāzes akreditētais praktizētājs – akreditēts visu 13 fāžu veikšanai.

Visi sarakstā iekļautie praktizētāji saņēmuši EEI licenci, kas ļauj praktizēt šo tehniku. Ja neatrodat sava EMF praktizētāja vārdu sarakstā, bet vēlaties noskaidrot, vai viņam/viņai ir licence, lūdzu, rakstiet: elan@thebalancingwork.com

Ja vēlaties kļūt par EMF Balancing Technique praktizētāju, lūdzu, sazinieties ar sava reģiona EMF skolotāju, izmantojot Skolotāju sarakstu vai Nodarbību sarakstu.

EMF Balancing Technique akreditēto praktizētāju Vispasaules saraksts